Predpoklady pre vznik laboratória

Základný rys vývoja v oblasti IKT je búrlivý rozvoj v oblasti informatiky a ďalších technológií. V princípe technológie začinaju pri telemetrii, ktorá predstavuje zbar dát z procesov. Pokračovateľom je telematika, ktoré predstavuje prepojenie telekomunikačného prostredia a informatiky, inými slovamie je to prenos informácií prostredníctvom telekomunikačných sietí. Posladeným súčasným fenoménom je internet vecí - IoT, ktorý v podstate predstavuje prepojenie predchádzajúcich oblastí t.j. zber dát z procesov, prostredníctvom zariadení rôzneho typu, prenos informácií (big data) do nejakej cetrálnej platformy (cloude) a ich spracovanie, vyhodnotenie a spätná možnosť riadenia a ovládanie zariadení.  

Tento trend sa odráža u hardvérových ale aj softvérových vývojárov, ktorí každý rok plnia trh „najnovšími“ technológiami a ich aplikáciami do prostredia.

Tento stav prináša potrebu tieto technológie skúmať, testovať, analyzovať oblasti využiteľnosti a uplatnenia a overovať reálnosť nasadenia alebo implementácie v rozličných prostrediach. 

Tým sú určené hranice výskumu, ktoré predstavujú:

 • určité riziko, ktoré sa môže premietnuť neúspešnom výsledku výskumu,
 • plytvanie vynaložených prostriedkov,
 • bariéry prenosu výsledkov do praxe,
 • neefektívne a duplicitné vykonávanie už zrealizovaných úspešného či neúspešného výskumu.

Často si spomínam na výroky niektorých mojich profesorov ako prof. Kroutl alebo prof. Pantuček, ktorí povedali: "Nevedeli sme, že sa to nedá a tak sme to spravili ...  ", čo je také hlavné moto laboratória. 

Existuje otázka ako niektoré negatívne aspekty eliminovať a jednou z možností je využitie akademického sektoru, ktorý:

 • predstavuje veľký potenciál pre riešenia problémov
 • má alebo má možnosť získať prostriedky či už materiálové, technické a pod.)
 • má veľký priestor na experimentovanie

História AIDC Labu

Bola to prvá diplomová práca (Mažári: Meranie kvality poštových služieb [AMQM 2003])

, kde som si uvedomil, že nie je možné problémy riešiť len teóreticky ale, že je nutná aj prax, z toho vyvstanula potreba vzniku takéhoto pracoviska, ktoré by zabezpečovalo:

 • jednak testovanie týchto technológií a
 • ich aplikáciu do procesov.

a to bol začiatok procesu vzniku laboratória. 

Je pochopiteľné, že pri začiatku (len pri začiatku ?) bolo množstvo problémov ako: 

 • praktická neznalosť technológií automatickej identifikácie a hlavne technológie RFID,
 • vysoká finančná náročnosť,
 • ľudský faktor,
 • priestory,
 • nedostatok financií ...

Zlomové body

  • spolupráca s GS1 Slovakia - participácia na RFID Labe GS1 Pozri video v časti Napísali o nás
  • PostExpo 2007 Barcelona - prvý kontakt na firmu AToN, s.p.a. a predbežná komunikácia o možnosti spolupráce
  • PostExpo 2008 Londýn - dohoda o spolupráci s firmou ATON, s.p.a. výsledkom ktorej bola dodávka licencie na ich middleware OnID
  • návšteva laboratórií firmy LyngsoeSysten Dánsko, ktoré je nosným partnerom pre poštový sektor vďaka projektu merania kvality AMQM - Automatic al Quality Measurement
  • prvá výskumná úloha AV - Aplikácie technológie RFID pre vybrané poštové procesy na podmienky HSS, v rámci ktorej bola zakúpená prvá RFID brána Alien a začala história laboratória
  • ďalšie udalosti -  vznik konferencie Day of New Technologies – DoNT s hlavnými partnermi GS1 Slovakia a Kodys Slovensko, s.r.o. - hlavným účelom je  prepojenie s praxou a transfer poznatkov do praxe,
  • rok 2010 - vytvorenie laboratória de facto (NJ 513 – elektro fakulta)
  • rok 2011 - de jure (CEIDS II)
  • prepojenie AIDC lab s

Laboratóriom pre aplikáciu RFID v doprave

 • od roku 2012 pôsobebia laboratóriá vo vlastných priestoroch - budova rektorátu CO kryt AE

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!